Produkty

NANO Detox – Prodejní a servisní středisko ASIO NEW spol. s r.o.

ČOV pro města
a obce

NANO-Detox


Čistírny odpadních vod pro města a obce

Popis

Kromě malých domácích čistíren odpadních vod, nabízíme také čistírny vody pro obce, městské části a menší města. Čistírny odpadních vod slouží k čištění splaškových vod měst a obcí o velikosti 30 – 5000 ekvivalentních obyvatel (EO). Velká čistírna odpadních vod vyniká stabilním a vysoce účinným čistícím procesem a minimálními provozními náklady. Pro obce a města nad 400 EO doporučujeme ČOV AS-VARIOCOMP D (400 – 5000 EO)


Hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění pozemku pro města a obce

Popis

Nesprávné řešení zasakování a odvodu dešťové vody způsobuje závažné problémy. Zvláště pro města a obce, které mají ve správě komunikace, parkoviště, odstavné plochy nebo jiné zpevněné či zatravněné plochy. Přitom existují jednoduché drenážní systémy, které například odvodnění parkoviště, respektive zasakování dešťové vody, pomáhají snadno řešit. Pro následné hospodaření s dešťovou vodou a její skladování jsou ideální podzemní plastové nádrže, na které se snadno napojí dešťová kanalizace, které vodu svádí do nádrží.

Podzemní vsakovací zařízení a výměna nepropustných povrchů za propustné jsou nyní součástí dotační výzvy č. 119 OPŽP („Velká dešťovka“). Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají zasakovací AS-TTE rošty a všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.


Vegetační čistírny odpadních vod – kořenovky
pro města a obce


Vyplachovací klapky pro města a obce


Odlučovače lehkých kapalin pro města a obce


Měření a regulace průtoku pro města a obce


Odlehčovací komory pro města a obce