AS-TOM

Popis produktu

Přeliv AS-TOM slouží k měření aktuálního průtoku odpadní vody na odtoku z ČOV nebo jiného podobného zařízení. AS-TOM  je navržený dle požadavků nové normy TNV 259305 „Měřici systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou“.

Tento systém měření vyčištěných odpadních vod opakovaně navrhujeme jako měrný objekt za ČOV a další výrobky, kde jsou průtoky od cca 0,22 l/s, zařízení je vhodné osadit za vegetační ČOV.

Výhody

Měrné zařízení jsme schopni dodat „na klíč“ tzn. Měrný objekt (plastová šachta, nerezový přeliv), ultrazvuková sonda včetně vyhodnocovací jednotky, instalace včetně kalibrace, úřední ověření (fakturační měřidlo).