NANO-Detox

NANO Detox       

                                   Prodejní a servisní středisko ASIO NEW spol. s r.o.

„Nanotechnologie je světem, kde i nejmenší částice mohou porazit největší hrozby dnešní civilizace“

Expresní projektová dokumentace k Domovním ČOV – od 9 900 Kč bez DPH

O nás

Tak jako nanotechnologie jsou nově a dynamicky se utvářejícím odvětvím, tak i my jsme  dynamickou společností. Spoluvytváříme svět nanotechnologií; svět, v němž čistý vzduch a voda budou opět jeho zcela běžnou součástí.

Společnost NANO Detox, s.r.o. je zakládajícím členem České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF).

Czech Association for Applied Photocatalysis

Advanced Materials

NASLI

SC Mecro System SRL
Producer of QLARIVIA