NANO-Detox

NANO Detox       

                                   Prodejní a servisní středisko ASIO NEW spol. s r.o.

„Nanotechnologie je světem, kde i nejmenší částice mohou porazit největší hrozby dnešní civilizace“

Expresní projektová dokumentace k Domovním ČOV – od 9 900 Kč bez DPH

O nás

Tak jako nanotechnologie jsou nově a dynamicky se utvářejícím odvětvím, tak i my jsme  dynamickou společností. Spoluvytváříme svět nanotechnologií; svět, v němž čistý vzduch a voda budou opět jeho zcela běžnou součástí.

Společnost NANO Detox, s.r.o. je zakládajícím členem České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF).

Czech Association for Applied Photocatalysis

Advanced Materials

NASLI

SC Mecro System SRL
Producer of QLARIVIA

Koronaviry vyvolávají nemoci od běžného nachlazení po syndrom akutního těžkého onemocnění dýchacích cest (SARS). V roce 2012 byl objeven virus z čeledi koronavirů nazvaný MERS způsobující zápal plic provázený selháním ledvin. V prosinci 2019 se v čínském Wu-chanu objevil koronavirus označovaný 2019-nCoV, resp. SARS-CoV-2. Nemoc jím způsobená nese název covid-19. Koronavirus je označení pro čtyři rody virů, které způsobují méně závažná i velmi vážná onemocnění zvířat a lidí. Koronaviry vyvolávají nemoci od běžného nachlazení po...