AS-NIDAFLOW

Popis produktu

Podzemní vsakovací zařízení a výměna nepropustných povrchů za propustné jsou nyní součástí dotační výzvy č. 119 OPŽP („Velká dešťovka“). Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají zasakovací AS-TTE rošty a všechny vsakovací systémy, které máme v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Mezi ověřená řešení v oblasti hospodaření s dešťovou vodou, která využívají města a obce po celé Evropě, patří již řadu let systém pro odvodnění, akumulaci a vsakování dešťové vody AS-NIDAFLOW.

Systém AS-NIDAFLOW se skládá z vsakovacích bloků voštinového typu, které lze libovolně přizpůsobit velikosti a tvaru odvodňovaného pozemku. Plastové vsakovací bloky se umístí pod povrch, kde díky nim vznikne dostatečně velký retenční prostor pro zadržení, akumulaci a následné vsakování dešťové vody – ta je do bloků přiváděna prostřednictvím drenážního potrubí.


Prospekt

Výhody

  • Jednoduchá a rychlá montáž bez spojových prvků
  • Samočisticí efekt zabraňující zanášení retenčních bloků
  • Úspora na straně nákladů za výkopové práce
  • Vysoký akumulační prostor (95 %)
  • Nízká hmotnost zasakovacích bloků
  • Dostatečná pevnost celého systému a odolnost proti pojezdu
  • Samočistící efekt – nemožnost zanášení bloků
  • Snadné osazení