AS-RAINMASTER FAVORIT

Popis produktu

Modely AS-RAINMASTER FAVORIT 20 a 40 jsou plně automatické provozní a monitorovací jednotky s čerpadlem, řídicí jednotkou a integrovaným systémem pro přepojení na pitnou vodu z řádu. Jednotka může být napojena na všechny spotřebiče vně i uvnitř budov, jako jsou například splachovací toalety, pračky, zavlažovací systémy nebo mycí linky, chladicí systémy a mnoho dalších zařízení.

Pokud není k dispozici dostatečné množství dešťové nebo šedé vody, zásobuje AS-RAINMASTER FAVORIT 20 a 40 spotřebiče pitnou vodou automaticky přes integrovanou akumulaci.


Prospekt

Výhody

AS-RAINMASTER FAVORIT SC splňuje normy účinnosti evropských směrnic pro ekodesign u energetických spotřebičů a u výrobků (EuP). Pomocí řídicí jednotky otáček regulujeme výkon čerpadla jednotky AS-RAINMASTER FAVORITu SC v závislosti na skutečné potřebě. Většinou je současně v provozu jen několik spotřebičů a s použitím řídící jednotky otáček se dá ušetřit až 40% energie.