AS-PUMP AMADS3

Popis produktu

Čerpací stanice odpadních vod  s patentovaným systémem separace pevných látek. Objemné podíly pevných  materiálů zůstávají na sítu, zatím co předčištěné splašky tečou přes čerpadlo do sběrné nádrže. Čerpadlem projde pouze předčištěná odpadní voda.

Výhody

  • Hospodárnost
  • Provozní bezpečnost
  • Pracovní bezpečnost
  • Rozšířené možnosti použití
  • Snadná údržba