AS-AKU FILTR

Popis produktu

Dešťové vody, zejména při intenzivním nebo přívalovém dešti, obsahují velké množství povrchových nečistot, jako jsou například hlína, písek, listí, úlomky ze střech nebo zpevněných povrchů a jiné. Při zasakování dešťových vod mohou tyto mechanické nečistoty postupně zanášet vsakovací objekty a tím zmenšovat jejich akumulační objem. Zároveň mohou tyto nečistoty ucpat škrtící zařízení odtoku do kanalizační sítě, které je při možnosti napojení vyžadováno.

Výhody

  • filtrace mechanických nečistot,
  • sedimentace jemných nečistot (prach, jemný písek),
  • akumulační prostor pro prvotní a nejvíce znečištěný nátok,
  • šetří potřebný akumulační prostor pro vsakování/retenci,
  • filtrace nátoku a regulace odtoku v jednom objektu,
  • jednoduché čištění a revize vsakovacích objektů.