Multifunkční nátěry FN®

NANO Detox – servisní středisko ASIO NEW spol. s r.o.

Multifunkční nátěry FN®

Multifunkční nátěry FN® druhé generace jsou jedním z mála nanotechnologických produktů na trhu, které umí efektivně likvidovat celou řadu nežádoucích polutantů a na nich navázaných organických látek bez použití chemických prostředků.

Nanotechnologická sanační suspenze FN® je určena pro vnitřní i venkovní použití. Jejím nanesením se vytvoří svrchní transparentní minerální fotokatalytická ochranná vrstva s vysokým obsahem nano oxidu titaničitého (TiO2). Tato vrstva účinně likviduje ve vzduchu obsažené organické a anorganické polutanty, viry, bakterie a další mikroorganismy. Povrch je dlouhodobě funkční a ani po pěti letech nevykazuje oslabení své funkčnosti.

Na povrchu opatřeném aplikací FN® se po jeho zaschnutí vytvoří velmi tenká vrstva, která má mimořádně silný fotokatalytický efekt. Pro aktivaci je potřeba dostatečné množství UV A záření o vlnové délce 350 – 365 nm, kterého je za denního slunečního svitu dostatek. V místnostech a uzavřených objektech se musí fotokatalytická vrstva nasvítit UV A zářením uměle z důvodu filtrace UV záření okenním sklem.

UV A záření o potřebné vlnové délce 350 – 365 nm je lidskému zdraví zcela neškodné a je přirozenou součástí spektra denního světla. Pro umělé nasvícení se používají speciální zářivkové trubice rozměrově shodné s klasickými trubicovými zářivkami, které jsou běžně v prodeji nebo speciální diodové osvětlení. Potřebné množství UV A záření pro aktivaci fotokatalytické ochrany je 1 W na 1 m2 ošetřeného povrchu.

K likvidaci nežádoucích látek (například molekul chemických látek, prachových částic, virů, bakterií, sporů apod.) dochází při kontaktu s aktivní vrstvou FN®, která je po kontaktu eliminuje oxidací vzdušným kyslíkem a rozloží je na vodu a kysličník uhličitý. Dojde v podstatě ke „spálení“ nežádoucích látek. Touto cestou je fotokatalytický povrch objektu natřeného suspenzí FN® schopen účinně rozkládá většinu karcinogenních látek, alergenních a jinak zdraví ohrožujících látek, které jsou obsaženy v imisích z průmyslové výroby a automobilové dopravy.

V běžných povětrnostních a rozptylových podmínkách pražské aglomerace nebo Ostravska je 1m2 FN® povrchu na fasádě domu schopen vyčistit za rok cca 3 000 000 m3 vzduchu od 50% imisí. V interiéru je nátěr stropu a zdí suspenzí FN® jedinou účinnou ochranou před imisemi které do místností pronikají z venkovního prostředí.