AS-ČESLE

Popis produktu

Ručně stírané česle AS-ČESLE se navrhují pro skupinová řešení čištění odpadních vod, jako předčištění před dalšími stupni čištění.

Jedním z nejdůležitějších faktorů dlouhé životnosti vodních děl je jejich ochrana před mechanickými nečistotami, které mohou způsobit ucpání nebo poškození důležitých zařízení. Ručně stírané česle jsou vhodné jako předčištění pro klasické čistírny, vegetační (kořenové) čistírny, čerpací stanice a další objekty na kanalizační síti.

Ručně stírané česle se sestávají z šikmé česlicové mříže zabudované v plastovém boxu, který se následně osazuje do otevřeného kanálu obdélníkového průřezu. Shrabky zachycené na mříži jsou vyhrnovány ručním hrablem do příčného mělkého žlabu s děrovaným dnem.


Prospekt

Výhody

  • nerezové provedení česlí (mat. 1.4301)
  • možnost přímé instalace do betonového žlabu nebo dodáním v plastovém boxu pro připojení na potrubí
  • ekonomický provoz bez el. energie
  • ochrana zařízení na kanalizační sítí a prodloužení jejich životnosti