AS-FAKU

Popis produktu

Lapáky tuků a oleje pro restaurace, kuchyně, hotely, školy, nemocnice jsou používány pro odstranění tuků z odpadních vod a zadržení tuků v tomto zařízení. Nedochází tak k odvedení tuku do kanalizace. Tuk v kanalizaci působí problémy, které bychom rozhodně neměli ignorovat. Jde především o komplikace mechanické, např. zanášení kanalizace, a hygienické, jako je nepříjemný zápach, apod. Zároveň je tuk velkým problémem v samotném procesu čistění odpadních vod, kdy se ve splaškové vodě dostane do čistírny odpadní vody. Tam výrazně zhoršuje sedimentační vlastnosti kalu a tím snižuje účinnost čistícího procesu a následně i odtokové parametry.

V těchto případech slouží lapáky tuku jako místo, kde dojde k vysrážení a zachycení tuků odtékajících v odpadní vodě z kuchyní a potravinářských či průmyslových provozů. Lapač tuků funguje jako účinná ochrana kanalizace a ostatních zařízení kanalizační sítě před zanášením nebo zalepením. Lapáky jsou vhodné pro použití do restaurací, hotelů, penzionů, fast foodů, jídelen, řeznictvích, provozů na zpracování masa.

Výběr optimálního typu zařízení závisí na druhu tuků v odpadní vodě, jejich množství, velikosti průtoku odpadních vod apod. Například pro malé průtoky jsou vhodná zařízení jednodušší, které bývají zpravidla méně účinná, naopak pro větší množství tuků doporučujeme zařízení s vyšší účinností, což ale představuje náročnější technologii i požadavky na konstrukční řešení. Všechny lapáky tuků z našeho produktového portfolia jsou konstruované podle norem ČSN EN 1825-1, v materiálovém provedení – polypropylen, polyethylen, beton a nerezová ocel (nesou označení shody „CE“).


Prospekt

Výhody

  • malá hmotnost zařízení /přeprava, osazování/
  • betonáž na místě bez bednění a armování
  • přesná poloha armovací výstuže ve fixaci na plastový plášť
  • 100% ochrana proti korozi betonu agresivitou podzemních vod
  • 100% vodotěsnost nádrže
  • statická dimenze betonové vystélky podle potřeb místa osazení (standardně jsou lapáky dodávány pro statické zatížení tlakem zeminy při základové spáře v hloubce 5m a s pojezdem středně těžkých vozidel)