AS-TOP WASH

Popis produktu

Čistírna odpadních vod pro myčku aut ČOV AS-TOP WASH je navržena pro kontinuální provoz, který je řízený hladinovými snímači instalovanými v podpodlahové čerpací jímce a v akumulační nádrži přečištěné vody. Je-li nedostatek vody v akumulační nádrži přečištěné vody, sepne čerpadlo podzemní čerpací jímky, které čerpá odpadní vodu (dále jen OV) do čistírny a tím se automaticky zapne funkce ČOV. V případě potřeby předčištěné vody a absence OV v podpodlahové čerpací jímce je do akumulační nádrže přečištěné vody automaticky napouštěna tlaková voda z řádu. Přečištěná voda může být využívána pro opětovné použití při mytí aut nebo vypouštěna do kanalizace, je-li to v místních podmínkách přípustné.


Prospekt

Výhody