AS-BALOK

Popis produktu

Odlehčovací komory nachází svoje uplatnění zejména v případech, kdy lze s výhodou využít trubní retence v přívodní stoce. Typ AS–BALOK pracuje na principu dělení zředěných odpadních vod přes přelivnou hranu. Všechny typy OK jsou vybaveny integrovaným šoupátkem na odtoku do škrtící tratě a výškově nastavitelnou přelivnou hranou. Oba tyto regulační prvky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli 17 240. Minimální hraniční odtok Qhr z OK je limitován možností regulace(DN 150 omezí průtok na cca 15–20 l/s).


Prospekt

Výhody

  • spolehlivé oddělení dešťových vod
  • regulace výšky přepadové hrany
  • regulace stanoveného průtoku Qhr
  • možnost změny směru přímo v OK
  • snadná obsluha
  • jednoduchá montáž
  • přehledný výpočet _ viz http://www.asio.cz/cz/navrh-odlehcovacich-komor
  • typová řada – orientačně lze navrhnout velikost OK dle průměru potrubí