Čištění odpadních vod

NANO Detox – Servisní a prodejní středisko ASIO NEW spol. s r.o.

Čištění odpadních vod

NANO-Detox

Čištění odpadních vod

Malé domácí ČOV, neboli čistírny odpadních vod, jsou určené k biologicko-mechanickému čištění komunálních odpadních vod. Biologická čistírna odpadních vod umožňuje nahradit septik či jímku, využívá se proto nejčastěji k čištění splaškových vod z rodinných domů, penzionů nebo chat. K rodinnému domu se nejvíce hodí domácí čistička vody AS-VARIOcomp K, jejíž hlavní předností jsou minimální provozní náklady a rychlá návratnost investic.

Tak, jako i v ostatních oborech, pokud chcete najít profesionální řešení, tak tím asi nejefektivnějším nebude nějaké universální řešení. Pomoci v tom, jaké řešení vybrat Vám může pomoci přehled čistíren odpadních vod dodávaných firmou ASIO NEW, spol. s r.o.