AS-ŠOK

Popis produktu

Štěrbinové odlehčovací komory jsou zvláště výhodné pro konfiguraci terénu s malým sklonem, u kterých bývají časté problémy se vzdouváním vod v přívodní stoce a s vyústěním odlehčovací stoky do recipientu. Obecně lze říct, že štěrbinové OK zaručují minimální překročení odtoku Qč směrem na čistírnu odpadních vod v případě, že celkový přítok Qc na OK nepřesáhne 10 až 12-ti násobku hraničního průtoku Qhr.
U typu AS–ŠOK je možná dodatečná regulace hraničního odtoku Qhr pomocí výškově nastavitelného břitu.


Prospekt

Výhody

  • velká provozní spolehlivost
  • minimální problémy s usazováním kalu
  • zachycení podstatného množství znečištění z prvního splachu
  • v přívodní stoce nezpůsobuje žádné vzdutí
  • možnost regulace stanoveného průtoku Qhr
  • snadná obsluha
  • jednoduchá montáž
  • typová řada – orientačně lze navrhnout velikost OK dle průměru potrubí