Úprava vody

NANO – Detox… technologie zítřka u vás již dnes

Úprava vody

NANO-Detox

Voda je sama o sobě fenoménem. Bez vody by nevznikl život a bez ní není ani možný. Vodu pro svůj život potřebuje každý člověk na zeměkouli.

Představte si svět s křišťálově čistou vodou jednoduše na dosah ruky.

Současná realita je však bohužel jiná. Zhoršující se kvalita vody a její nedostatek v některých částech naší planety se stává celosvětovým problémem, na jehož vzniku se podílejí klimatické změny na straně jedné a prudce se zvyšující počet obyvatel na straně druhé.

Nedostatek čisté a nezávadné vody se jeví jako téměř neřešitelný. Právě aplikace FN® mají obrovskou perspektivu využití při čistění vody od nebezpečných cizorodých látek a mikroorganismů.

Aplikace FN® mají obrovskou perspektivu využití při čistění vody od nebezpečných cizorodých látek a mikroorganismů. Vývoj je zaměřen do dvou skupin aplikací využívajících fotoaktivního nanooxidu titaničitého.

První skupinou jsou speciální suspenze kombinující fotokatalytický účinek nano TiO2 v interakci s dalšími minerálními látkami při přímé aplikaci do znečistěné vody. Pod pracovním názvem FN® Aqua připravujeme prostředky pro nechemické (bezchlórové) ošetření vody v bazénech a také pro jednoduchou nechemickou (fyzikální) dekontaminaci vody od mikroorganismů a chemických látek bez nutnosti použití složitých zařízení.

Druhou skupinou je využití funkčních nátěrů FN® pro vytváření fotokatalytických povrchů součástí čističek vody. Aktivně se účastníme na vývoji takových zařízení v rámci mezinárodního projektu AQUA-PULSE.

Obrovskou výhodou využití fotokatalýzy pro čištění vody je její schopnost rozkládat i velmi nízké koncentrace obtížně odstranitelných látek jako jsou dioxiny. U některých typů zařízení lze jako zdroj pro fotokatalýzu využít denní světlo a tím minimalizovat náklady na jejich provoz.