AS-KRECHT

Popis produktu

Majitelé nemovitostí a větších zpevněných ploch narážejí na problematiku vsakování dešťové vody do půdy nebo její efektivní odvedení mimo pozemek. Odvod dešťové vody z pozemku je řešený pomocí přírodních koryt, dešťové kanalizace či vsakovacích objektů, které mnohdy nefungují tak, jak by měly.


Prospekt

Výhody

  • 100% využití akumulačního prostoru
  • úspora výkopových prací
  • minimální instalační a dopravní náklady (systém je lehký a skladný)
  • vysoká pevnost a únosnost při zatížení
  • jednoduchá a rychlá montáž
  • dlouhá životnost díky recyklovatelnému polyetylénu (HDPE)