S-VARIOCOMP N ULTRA

Popis produktu

Typová řada AS-VARIOcomp N ULTRA pro 30–300 ekvivalentních obyvatel. Tyto vystrojené čistírny odpadních vod jsou určené k čištění splaškových odpadních vod z trvale obývaných objektů jako jsou například hotely, bytové domy, penziony či menší obce pro 30–300 ekvivalentních obyvatel. ČOV je vybavena membránovou technologií, která vyčištěnou vodu zbavuje většiny virů a bakterií. Vyčištěná voda je kvalitou srovnatelná s dešťovou vodou a použitelná pro zalévání a i jako voda užitková do domácnosti.

Prospekt

Výhody

Membránová technologie představuje kombinaci konvenčního aktivačního procesu a velmi účinné separace pevné (aktivovaný kal, AK) a tekuté fáze (vyčištěná odpadní voda).

Mechanicky předčištěná odpadní voda (OV) je provzdušňována, biologicky čištěna a posléze, pomocí membrán, zbavena všech pevných látek, které mají větší velikost, než je velikost pórů membrány 0,03 µm. Do filtrátu (permeát) tak proniknou z filtrovaného média jen částice, které mají rozměr menší, než je průměr pórů.