AS-PULZ

Popis produktu

Uplatnění nalezne zejména u vertikálních skrápěných filtrů a při pulzním vypouštění horizontálních kořenových čistíren. Zařízení funguje bez nutnosti napojení na elektrickou energii, bez nutnosti zásahu obsluhy nebo jiného zdroje energie – vypuštění vody nastává po dosažení maximální definované úrovně hladiny vody v šachtici.

Pulzní vypouštěč je vyráběn buď jako samostatné zařízení nebo v kombinaci s vybranými šachticemi ze sortimentu ASIO ve dvou variantách – pro snadné základové podmínky a složitější případy s vysokou hladinou podzemní vody.


Prospekt

Výhody

  • zvýšení účinnosti horizontálních kořenových čistíren až o 50 % (CHSK, NH4-N),
  • pro vertikální kořenové čistírny jediné dostupné fungující zařízení v ČR,
  • nulové provozní náklady (nevyžaduje připojení elektřiny),
  • snadná instalace a seřízení (do betonových i plastových šachtic- nových nebo stávajících),
  • vyrobeno z nerezových a plastových součástí, zaručena dlouhodobá životnost,
  • náklady na provoz  minimální,
  • jednoduchá montáž, jednoduché seřízení,
  • nízká cena.