Produkty       

                                   …technologie zítřka u vás již dnes

Produkty


Čistírny šedých vod

Popis

Výrobky pro komplexní řešení dešťových vod a šedých vod v domácnostech nyní až s 50% dotací „Dešťovka“.
V této oblasti může firma ASIO, spol. s r.o. nabídnout svým zákazníkům vypracování odborných posudků, poradenství, studií a projektů, auditů, zpracování provozních předpisů pro optimalizace vodního hospodářství, návrh ekonomicky vhodné technologie pro čištění šedých vod, ekonomické zhodnocení navrhované technologie úpravy šedé vody, detailní zpracování provozních nákladů, návrh racionálního řešení, technologického schématu, provozních parametrů a provozního režimu, posouzení vhodnosti instalace pro různé typy objektů.
Jako výhodnou kombinaci lze využít také nádrže na dešťovou vodu AS-REWA, které jsou sice určené pro nakládání s dešťovou vodou, ale její sofistikovaný systém lze využít právě také na vyčištěnou šedou vodu, případné jiné alternativy.
Uplatnění v následujících oblastech: rodinné domy, bytové domy, wellness centra, bazény, lázně, administrativní budovy, hotely, průmyslové podniky, sportovní centra.