Produkty  I   Šedé vody  

AS-GW/SiClaro

Popis produktu

Čistírny šedých vod AS-GW/SiClaro jsou navrženy na průtok od 1 do 30 m3/den. Tato technologie je vhodná jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce stávajících objektů. Recyklace šedé vody ze sprch, umyvadel, praček a technologických procesů, tj. neobsahující fekálie a moč, produkuje vysoce kvalitní procesní vodu pro další využití.

Výhody

  • úspora pitné vody nezávisle na dešti
  • krátká doba návratnosti – úspora za pitnou vodu, úspora za vypouštěnou odpadní vodu
  • energeticky málo náročná technologie – velice kvalitní  úprava méně znečištěných vod
  • malé prostorové nároky – použití membránové technologie snižuje prostorové nároky a tím i investice
  • využití prověřené membránové technologie
  • omezené zdroje kvalitní pitné vody – ochrana vodních zdrojů a životního prostředí