„Vysoce účinná nanotechnologie pro ochranu proti šíření koronaviru a ostatních virových a bakteriálních infekcí.“

Tím, že natřete stěny a strop místnosti  funkčními nátěry FN NANO®, vytvoříte na jejich povrchu vysoce účinnou ochranu proti usazování choroboplodných zárodků (virů a bakterií) včetně koronaviru Covid-19.  Vytvořená nátěrová vrstva (nazýváme také technologie FN NANO® díky své mikrostruktuře účinně zachytává na svém povrchu viry a bakterie unášené vzduchem a následně je velmi účinně eliminuje. Tím od nich zároveň čistí vzduch v místnosti. Tímto způsobem lze účinně a dlouhodobě zvýšit ochranu lidí v místnosti proti přenosu virových a bakteriálních nákaz, včetně Covid-19.