AS-MONOcomp

57 680 183 120  vč. DPH 12%

Popis produktu

První chytrá čistírna! Čistírna odpadních vod (domovní čistička) AS-MONOcomp pro 4-50 EO je určena k čištění komunálních splaškových vod. Jedná se o certifikovaný výrobek, ČOV typu SBR s jednoduchou instalací, snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky. Tato ČOV splňuje požadavky na třídu DČOV III., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění.


Prospekt

Výhody

  • Spolehlivá prověřená konstrukce nádrže s několika variantami
  • ČOV pro povolení na ohlášení do vod podzemních i povrchových
  • Jednoduchá technologie s ověřenou vysokou spolehlivostí a účinností
  • Vyřešená problematika kalu nízkonákladovou likvidací
  • Varianty se srážením fosforu a/nebo hygienizací odtoku
  • Možnost využití vyčištěné vody na závlahu
  • Možnost dálkového dohledu nad ČOV
  • V ceně vstupní komínek, pochůzný poklop, dmychadlo i řídící jednotka
  • Výhodná cena pro ČOV typu PZV na ohlášení
  • Nízké provozní náklady