ENERGIE Z PROCESNÍCH PROVOZŮ

Popis produktu

Česká ekonomika má o 50% vyšší spotřebu energie na jednotku HDP, než je průměr EU a je stále velmi závislá na fosilních zdrojích. To jinými slovy znamená, že jsme o 50% zranitelnější v případě cenových skoků, či náhlých výpadků energie, způsobených ať už politickými, či přírodními okolnostmi. Řešením může být využití a obnova energie z procesních provozů.


Prospekt

Výhody

  • Nemají žádné požadavky na palivo, jelikož využívají odpadní teplo
  • Nulové emise, šetří životní prostředí a produkci CO2
  • Mají nízké náklady na údržbu
  • Návratnost investice v krátkém časovém období
  • Projektovaná životnost 20 let