ZEMNÍ FILTR

Popis produktu

Zemní filtr je určen k dočišťování odpadní vody jako tzv. II. stupeň za ČOV či septik.

Požadavky na instalaci a uložení:
– umístění mezi ČOV, septik a výustním objektem,
– nutná možnost odběru vzorků na odtoku,
– rovnoměrné rozložení průtoku vody přes filtr,
– základová spára má být trvale nad hladinou podzemní vody.

Výhody