SYSTÉM PRO ENERGETICKÉ ÚSPORY

Popis produktu

Česká Republika patří již dlouhodobě k světovým velmocem v pěstování a exportu akvarijních ryb. Kromě celé plejády nadšených drobných pěstitelů jsme tuto pozici získali i díky mnoha profesionálním velkým pěstírnám. A právě pro ně je určena naše nová aplikace – AS-ReHeater, celonerezový výměník pro zpětné využívání tepla, které by jinak bez užitku doslova vyteklo do kanalizace.


Prospekt

Výhody

  • Významná úspora energie na ohřev akvarijní vody
  • Rychlá návratnost investice
  • Téměř bezúdržbový provoz
  • Téměř žádné provozní náklady
  • Uzavřený okruh nijak neovlivňuje kvalitu dopouštěné vody
  • Zařízení má téměř neomezenou životnost
  • Údržba absorbérů je velmi jednoduchá
  • Zařízení má téměř neomezenou životnost