STROJNÍ PRŮMYSL

Popis produktu

Technologie čištění průmyslových odpadních vod ve strojním průmyslu umožňuje oddělit od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu řezné emulze, barevné pigmenty, pájecí pasty, odmašťovací prostředky. Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentaci nebo flotaci a následné filtraci a odvodnění na kalolisu. Předčištěná voda je vypouštěna do splaškové kanalizace.


Prospekt

Výhody

  • minimální zastavěná plocha
  • možnost umístění do blízkosti výroby
  • možnost oddělení jak lepidel, tak i nátěrových hmot při odlišném technologickém postupu
  • využitelnost stávajících nádrží a potrubních rozvodů
  • nenáročnost na obsluhu
  • žádné úplaty a pokuty za vypouštění znečištěných odpadních vod
  • minimální provozní náklady
  • návratnost ceny cca 1-3 roky