PROPORCIONÁLNÍ DÁVKOVAČ CHEMIKÁLIÍ

Popis produktu

Proporcionální dávkovač je určen k dávkování chemikálií (např. flokulantů při simultánním srážení fosforečnanů v odpadních vodách) v zařízeních, u kterých dochází k pohybu hladiny v závislosti na přitékajícím množství přiváděné vody. Zařízení lze instalovat i do již stávajících zařízení.

Výhody