MONITORING ČOV AS-GSM

Popis produktu

Pro kontrolu správně fungujících procesů čistíren odpadních vod vyvinula naše společnost monitorovací zařízení, která budou eliminovat havárie a u membránových ČOV informovat o blížící se nutnosti výměny (regeneraci) membrán tím, že budou včas upozorňovat provozovatele. Nově nabízené varianty jsou postaveny na systému přenosu informací sítí GSM pomocí SMS zpráv.

Výhody