DŘEVAŘSKÝ PRŮMYSL

Popis produktu

Technologií čištění odpadních vod produkovaných v dřevařském průmyslu od znečištěných průmyslových odpadních vod z výrobního procesu vodou ředitelné barvy i škrobové lepidla.
Technologii čištění lze použít jak pro směsné odpadní vody (odpadní voda s obsahem barev i lepidel), tak i pro odpadní vody znečištěné jen zbytkovou barvou nebo lepidlem.
Princip čištění spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu. Předčištěná voda je vypouštěna do splaškové kanalizace.


Prospekt

Výhody

  • minimální zastavěná plocha
  • možnost umístění do blízkosti výroby
  • možnost oddělení jak lepidel, tak i nátěrových hmot při odlišném technologickém postupu
  • využitelnost stávajících nádrží a potrubních rozvodů
  • nenáročnost na obsluhu
  • žádné úplaty a pokuty za vypouštění znečištěných odpadních vod
  • minimální provozní náklady
  • návratnost ceny cca 1-3 roky