AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Popis produktu

Technologie čištění odpadních vod produkovaných v automobilovém průmyslu umožňuje oddělit z průmyslových odpadních vod vodou ředitelné barvy, lepidla i řezné emulze, které vznikají při výrobním procesu.
Princip čištění průmyslových odpadních vod spočívá v chemické stabilizaci, srážení, sedimentace a následné filtraci a odvodnění na kalolisu.


Prospekt

Výhody

  • minimální zastavěná plocha
  • možnost umístění do blízkosti výroby
  • možnost oddělení jak lepidel, tak i nátěrových hmot při odlišném technologickém postupu
  • využitelnost stávajících nádrží a potrubních rozvodů
  • nenáročnost na obsluhu
  • žádné úplaty a pokuty za vypouštění znečištěných odpadních vod
  • minimální provozní náklady
  • návratnost ceny cca 1-3 roky