AS-IDEAL PZV

Popis produktu

Ideální čistírna odpadních vod na ohlášení a pro vypouštění do zásaku.

Čistírna odpadních vod nebo také čistička odpadních vod AS-IDEAL PZV  je ideálním řešením tam, kde potřebujete vypouštět vyčištěné odpadní vody do zásaku. Využití hlavně pro rodinné domy, hotely, penziony nebo různé provozy.


Prospekt

Výhody

  • „ideální“ ČOV na ohlášení
  • robustní nádrž
  • jednoduchá technologie s ověřenou spolehlivostí a účinností
  • vyřešená problematika kalu
  • bezkonfliktní odběr vzorku
  • možnost hygienizace odtoku
  • možnost využití vyčištěné vody na závlahu
  • možnost dálkového dohledu nad ČOV
  • v ceně je jak vstupní komínek, tak i poklop
  • výhodná cena pro ČOV typu PZV na ohlášení