AS-GEOFLOW

Popis produktu

AS-GEOFLOW je určeno pro podpovrchovou, kapilárně zavěšenou, kapkovou závlahu vegetačně aktivních ploch. Jedná se vlastně o bezodtokový systém předčištěných odpadních vod z odtoku kvalitních biologických septiků, umělých i přírodních čistíren odpadních vod.

Výhody

  • bezodtoký systém
  • vhodné i pro objekty s přerušovaným provozem
  • energeticky efektivní řešení – využívání vody i hnojivé hodnoty odpadní vody
  • ekologická likvidace odpadních vod a vysoký čistící účinek půdního prostředí
  • podpora tvorby rostlinné biomasy
  • likvidace koncentrovaných i silně naředěných odpadních vod
  • mezinárodně osvědčený systém