AS-ANAZON

Popis produktu

Jedná se o ČOV sestavenou ze dvou částí – anaerobního separátoru AS-ANASEP a vertikálního biofiltru AS-ZEON.
ČOV AS-ANAZON lze s výhodou použít v místech bez trvalého přísunu odpadních vod, jako jsou např. chaty nebo sezónní objekty.
ČOV AS-ANAZON lze také s výhodou použít tam, kde jsou vhodné spádové podmínky a tam, kde chceme řešit čištění bez nároku na energii.
ČOV AS-ANAZON je také možno s výhodou použít tam, kde jsou vhodné objekty pro použití NASS – tj. například na dočištění šedých vod.

Výhody

  • bezobslužná – nic se nenastavuje, kal se vyváží v několikaletých intervalech (i více než 5 let)
  •  bezproblémová – při dodržování zásad pro vypouštění odpadních vod nebude díky extenzivnímu pojetí (velké ploše, a tedy nízkému povrchovému zatížení) docházet ke kolmataci filtru a kolísání odtokových parametrů, a to ani u přerušovaně užívaných staveb
  •  energeticky nenáročná – pokud je k dispozici dostatečný přírodní spád, není el. energie potřebná. Pokud spád není, pak lze čerpání zajistit solárním čerpadlem AS-SUNO