AS-ANASEP

Popis produktu

Je zařízení určené k anaerobnímu předčištění odpadních vod a následné účinné separaci nerozpuštěných látek. AS-ANASEP je určen na čištění odpadních vod z domácností a lze ho s výhodou použít u nerovnoměrně obývaných objektů (chaty, víkendové domy, …) nebo v místech, kde není přístup k elektrické energii. V podstatě se jedná o čtyřkomorový septik uspořádaný jako přepážkový anerobní reaktor s prostory pro separaci nerozpuštěných látek. Průtok anaerobním separátorem je optimalizován na základě v praxi ověřeného matematického modelu a dochází tak k maximálnímu využití všech prostorů.

Tento unikátní systém předčištění odpadních vod je chráněn užitným vzorem.


Prospekt

Výhody

  • vysoká účinnost odstranění organických látek,
  • nízká produkce kalu -> prodloužené intervaly pro vyvážení,
  • ekonomický provoz bez el. energie,
  • chráněno užitným vzorem,
  • použití v nepravidelně obývaných objektech.